MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
Informacje o środowisku
Program usuwania wyrobów azbestowych
Wycinka drzew
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2014 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 1800 
 
 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2014-11-28
Informacja o wydanej decyzji Wójta Gminy Borowa znak:RGO.6220.10.2014.IS z dnia 22.10.2014 r. 2014-10-22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2014-09-08
Informacja Wójta Gminy Borowa 2014-08-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-07-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-07-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-06-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-05-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-05-06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2014-05-06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2014-04-24
Informacja Wójta Gminy Borowa 2014-04-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-04-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-03-18
Informacja Wójta Gminy Borowa 2014-03-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-02-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2014-02-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-02-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-02-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-01-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-01-07