MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
Informacje o środowisku
Program usuwania wyrobów azbestowych
Wycinka drzew
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    Program usuwania wyrobów azbestowych
Liczba odwiedzin kategorii: 851 
 
Załączniki:

 1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Borowa na lata 2013-2032
 2. Wniosek o odbiór zdemontowanych/do demontażu z budynku wyrobów budowlanych zawierających azbest