MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2014 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 21589 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o wyborze oferty 2014-12-12
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Borowa 2014-11-21
Dostawa oleju opałowego 2014-11-19
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-10-24
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-10-03
Remont parkingu przy Kościele Parafialnym Parafii Świętego Mikołaja Biskupa w miejscowości Borowa 2014-09-30
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych 2014-09-16
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-09-15
Remont drogi gminnej 2014-08-22
Zapytanie ofertowe 2014-07-31
Zapytanie ofertowe 2014-08-11
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowa 2014-07-15
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-07-11
Remont oraz przebudowa istniejącego obiektu małej architektury 2014-07-07
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-07-07
Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji projektu „Stawiamy na innowacyjność dla najmłodszych” 2014-06-13
Montaż obiektów małej architektury (elementów placu zabaw) w miejscowości Borowa oraz dostosowanie pomieszczeń dla dzieci i personelu 2014-06-12
Wynajem lokalu użytkowego 2014-06-02
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-04-23
Sprzedaż nieruchomości 2014-04-14
Odwołanie przetargu 2014-04-08
Remont drogi gminnej 2014-03-31
Wynajem lokalu użytkowego 2014-03-15
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowa 2014-02-03