MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
Informacje o środowisku
Program usuwania wyrobów azbestowych
Wycinka drzew
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2015 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 1352 
 
 Nazwa pozycji Data
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2015-10-27
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2015-10-19
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2015-10-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2015-09-21
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 2015-07-27
Ogłoszenie o udziale społeczeństwa 2015-06-24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2015-03-23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2015-03-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2015-02-04