MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2017 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 6801 
 
 Nazwa pozycji Data
Plan postępowań o udzielenie zamówień publiczych w gminie Borowa 2017-01-26
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa 2017-02-10
Informacja o treści złożonych ofert 2017-02-28
Zawiadomienie o wyborze oferty 2017-03-17
Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa – Etap I 2017-06-01
Informacja o treści złożonych ofert 2017-06-19
Zawiadomienie o wyborze oferty 2017-06-27
Dostawa oleju opałowego 2017-09-11
Dostawa oleju opałowego 2017-09-18
Informacja o treści złożonych ofert 2017-09-25
Zawiadomienie o wyborze oferty 2017-09-27
Informacja o treści złożonych ofert 2017-10-03
Zawiadomienie o wyborze oferty 2017-10-06