MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
Informacje o środowisku
Program usuwania wyrobów azbestowych
Wycinka drzew
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2017 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 764 
 
 Nazwa pozycji Data
Postanowienie Wójta Gminy Borowa w sprawie sprostowania błędu pisarskiego 2017-03-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2017-05-08
Informacja Wójta Gminy Borowa 2017-05-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa o zakończeniu postępowania 2017-06-27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2017-07-10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2017-07-10
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej 2017-08-10
Informacja o przedłużeniu terminu 2017-08-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2017-08-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa w sprawie informacji RDOŚ 2017-09-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa o wydaniu postanowienia 2017-09-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa w sprawie wszczęcia postępowania 2017-10-23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2017-10-26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2017-11-09
Informacja Wójta Gminy Borowa 2017-11-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2017-11-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2017-12-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2017-12-07