MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2018 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 8802 
 
 Nazwa pozycji Data
Plan postępowań o udzielnie zamówień publicznych w gminie Borowa w 2018 roku 2018-01-31
Remonty dróg gminnych 2018-05-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-24
Zawiadomienie o wyborze oferty 2018-06-05
Przebudowa i rozbudowa mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków 2018-08-09
Sprzedaż działki 2018-08-29
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 2018-09-05
Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 2018-09-12
Dostawa oleju opałowego 2018-09-19
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 2018-10-04
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-05
Zawiadomienie o wyborze oferty 2018-10-09
Dostawa oleju opałowego 2018-10-11
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-22
Zawiadomienie o wyborze oferty 2018-10-23
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borowa 2018-11-09
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2018-11-27
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borowa 2018-12-06
Sprzedaż nieruchomości 2018-12-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-12-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2018-12-27
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borowa 2018-12-27