MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2018 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 6387 
 
 Nazwa pozycji Data
Konkurs na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2018-02-20
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2018-03-08
Informacja o wywieszeniu wykazu 2018-03-08
Informacja o wywieszeniu wykazu 2018-03-27
Wykaz przyznanych stypendiów sportowych 2018-04-06
Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej 2018-04-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2018-04-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2018-04-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2018-05-11
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowym 2018-05-31
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 2018-07-09
Informacja o wyniku konkursu 2018-07-16
Informacja o wywieszeniu wykazu 2018-08-09
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2018-08-30
Informacja o wywieszeniu wykazu 2018-09-04
Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowej 2018-09-04
Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2018-10-16
Informacja o wywieszeniu wykazu 2018-10-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2018-11-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2018-11-29
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2018-11-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2018-12-14
Konkurs na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2018-12-14
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2018-12-28