MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2011 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 13286 
 
 Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-12-23
Sprzedaż kontenera mieszkalnego 2011-12-23
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011-11-25
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowa 2011-11-23
Dostawa oleju opałowego 2011-10-12
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-10-12
Sprzedaż kontenera mieszkalnego 2011-10-10
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa 2011-09-27
Remont mostu na rzece Stary Breń 2011-09-23
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-09-22
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-09-20
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa 2011-09-20
Dowóz uczniów do szkół 2011-09-12
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-09-09
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-09-09
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-09-09
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-09-09
Dostawa oleju opałowego 2011-09-06
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego 2011-08-22
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego 2011-08-22
Remont mostu na rzece Stary Breń w miejscowości Gliny Małe 2011-08-19
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011-08-19
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011-08-19
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011-08-06
Sprzedaż kontenerów mieszkalnych 2011-08-06
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-07-19
Sprzedaż złomu 2011-07-07
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-07-07
Dostawa lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP 2011-06-28
Sprzedaż złomu 2011-06-28
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa 2011-05-26
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa 2011-05-26
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-05-19
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-05-18
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-05-18
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-05-18
Zmiana w ogłoszeniu i SIWZ zamówienia: Zmiana w ogłoszeniu i SIWZ zamówienia: Remont obiektu Ośrodka Zdrowia w Górkach 2011-05-10
Zmiana w ogłoszeniu i SIWZ zamówienia: Remont obiektu Ośrodka Zdrowia w Borowej 2011-05-10
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa - odpowiedzi na zapytania, uzupełnione przedmiary robót 2011-05-06
Zmiana w ogłoszeniu i SIWZ zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa 2011-05-02
Remont obiektu Ośrodka Zdrowia w Borowej 2011-04-28
Remont obiektu Ośrodka Zdrowia w Górkach 2011-04-28
Remont drogi gminnej 2011-04-28
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa 2011-04-20
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-04-08
Sprzedaż nieruchomości 2011-04-08
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011-04-01
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-03-24
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa 2011-03-16
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa 2011-03-16
Przebudowa drogi gminnej 2011-02-22
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-02-09
Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej 2011-01-11