MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
Informacje o środowisku
Program usuwania wyrobów azbestowych
Wycinka drzew
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2013 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 1983 
 
 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-12-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-12-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-12-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-11-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-11-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-10-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-10-07
Obwieszczenie Ministra Transportu, Bodownictwa i Gospodarki Morskiej 2013-06-06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2013-05-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-05-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-04-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-03-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-03-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-02-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2013-02-14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2013-02-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-02-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2013-02-04
Obwieszczenie o wystąpieniu o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-01-15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-01-11