MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
Nowy podział gminy na okręgi wyborcze
2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
2018 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
2010 r.
Archiwum
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    Wybory do Sejmu i Senatu
Załączniki:

 1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 3. Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Borowa miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 4. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i do Senatu
 5. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 6. Osobiste zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej na podstawie art. 182 § 8c Kodeksu wyborczego
 7. Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów komisji wyborczych
 8. Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
 9. Postanowienie nr 305/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 10. Postanowienie nr 306/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 11. Informacja o spisie wyborców
 12. Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych