MENU
WŁADZE
GMINA
Statut
Strategia rozwoju
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    GMINA
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Budżet na 2012 rok
Opis
Data publikacji 2012-02-14
 
Załączniki:

 1. Budżet na 2012 r. - plik pdf - 1,68 MB
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. - plik pdf - 2,8 MB
 3. Informacja o stanie mienia - plik pdf - 360 kB
 4. Uchwała RIO w sprawie wykonania budżetu - plik pdf - 1,2 MB

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Robert Myjak
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Wiesław Kozdęba