MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Dostawa oleju opałowego
Opis Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w budynkach komunalnych na terenie gminy Borowa w sezonie grzewczym 2016/2017
Data publikacji 2016-09-27
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Informacja dotycząca otwarcia ofert

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Robert Myjak
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Bogusław Gaździak