MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
 
Grupa: NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
Nazwa pozycji Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Opis
Data publikacji 2018-10-01
 
Załączniki:

 1. Plik pdf - 893 kB

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Robert Myjak
Osoba odpowiedzialna za treść:   Elżbieta Waręda