MENU
WŁADZE
GMINA
Statut
Strategia rozwoju
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    GMINA
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Budżet na 2014 rok
Opis
Data publikacji 2014-02-07
 
Załączniki:

 1. Budżet
 2. Wieloletnia prognoza finansowa
 3. Uchwała RIO

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Robert Myjak
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Wiesław Kozdęba