MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  813737 
WŁADZE Wójt 11310 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 1482 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 14097 
GMINA Statut 4507 
GMINA Strategia rozwoju 4099 
GMINA Budżet 5156 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1891 
GMINA Sprawozdania finansowe 557 
GMINA Raport o stanie gminy 476 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4349 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 3698 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 3002 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2686 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 2208 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1927 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 977 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 1379 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1628 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 2235 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 1217 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1642 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1561 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 3274 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2603 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 3517 
PRZETARGI 2019 r. 11071 
PRZETARGI 2018 r. 9159 
PRZETARGI 2017 r. 7100 
PRZETARGI 2016 r. 10002 
PRZETARGI 2015 r. 11526 
PRZETARGI 2014 r. 21934 
PRZETARGI 2013 r. 6103 
PRZETARGI 2012 r. 8421 
PRZETARGI 2011 r. 13623 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 33540 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 7197 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16369 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 1270 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 1128 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 1104 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 1280 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1625 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 2089 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 2291 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2995 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 1198 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 527 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1967 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1565 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 1112 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 1362 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 757 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 1089 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 1007 
OGŁOSZENIA 2019 r. 37822 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6751 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6758 
OGŁOSZENIA 2016 r. 10214 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11445 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3760 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3425 
DRUKI Podatki 3747 
DRUKI Zwrot akcyzy 3118 
DRUKI Działalność regulowana 1405 
DRUKI Usuwanie drzew 1300 
DRUKI Warunki zabudowy 1195 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 328