MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  799268 
WŁADZE Wójt 11279 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 1450 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 14061 
GMINA Statut 4474 
GMINA Strategia rozwoju 4074 
GMINA Budżet 5127 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1864 
GMINA Sprawozdania finansowe 520 
GMINA Raport o stanie gminy 443 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4328 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 3629 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2984 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2659 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 2182 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1898 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 952 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 1355 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1600 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 2213 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 1187 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1619 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1535 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 3244 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2572 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 3494 
PRZETARGI 2019 r. 10904 
PRZETARGI 2018 r. 9134 
PRZETARGI 2017 r. 7078 
PRZETARGI 2016 r. 9980 
PRZETARGI 2015 r. 11504 
PRZETARGI 2014 r. 21908 
PRZETARGI 2013 r. 6079 
PRZETARGI 2012 r. 8399 
PRZETARGI 2011 r. 13600 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 33519 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 7176 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16349 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 1246 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 1101 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 1082 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 1262 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1606 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 2071 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 2264 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2963 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 1174 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 495 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1945 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1533 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 1094 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 1336 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 739 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 1069 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 991 
OGŁOSZENIA 2019 r. 37793 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6725 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6736 
OGŁOSZENIA 2016 r. 10189 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11421 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3743 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3404 
DRUKI Podatki 3722 
DRUKI Zwrot akcyzy 3100 
DRUKI Działalność regulowana 1385 
DRUKI Usuwanie drzew 1275 
DRUKI Warunki zabudowy 1177 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 302