MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  551055 
WŁADZE Wójt 10037 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 232 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 10934 
GMINA Statut 3946 
GMINA Strategia rozwoju 3612 
GMINA Budżet 4543 
GMINA Sprawozdania 1324 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3799 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2373 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 1962 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2038 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1701 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1385 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 934 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1223 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1868 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 857 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1290 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1225 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2891 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2209 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 2549 
PRZETARGI 2019 r. 260 
PRZETARGI 2018 r. 5111 
PRZETARGI 2017 r. 6709 
PRZETARGI 2016 r. 9606 
PRZETARGI 2015 r. 11141 
PRZETARGI 2014 r. 21514 
PRZETARGI 2013 r. 5679 
PRZETARGI 2012 r. 8015 
PRZETARGI 2011 r. 13213 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 4460 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 15992 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 10 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 730 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 732 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 934 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1319 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1767 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 1931 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2600 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 801 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 168 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1539 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1067 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 746 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 923 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 382 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 658 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 603 
OGŁOSZENIA 2019 r. 175 
OGŁOSZENIA 2018 r. 5925 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6306 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9765 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11040 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3408 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3039 
DRUKI Podatki 3365 
DRUKI Zwrot akcyzy 2782 
DRUKI Działalność regulowana 1088 
DRUKI Usuwanie drzew 992 
DRUKI Warunki zabudowy 832 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe