MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  767368 
WŁADZE Wójt 11197 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 1361 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 13933 
GMINA Statut 4397 
GMINA Strategia rozwoju 4008 
GMINA Budżet 5057 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1804 
GMINA Sprawozdania finansowe 453 
GMINA Raport o stanie gminy 377 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4265 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 3470 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2919 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2605 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 2126 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1839 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 881 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 1292 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1529 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 2149 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 1130 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1561 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1486 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 3177 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2512 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 3434 
PRZETARGI 2019 r. 10461 
PRZETARGI 2018 r. 9061 
PRZETARGI 2017 r. 7022 
PRZETARGI 2016 r. 9910 
PRZETARGI 2015 r. 11445 
PRZETARGI 2014 r. 21846 
PRZETARGI 2013 r. 6015 
PRZETARGI 2012 r. 8333 
PRZETARGI 2011 r. 13533 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 31461 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 7120 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16293 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 1150 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 1029 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 997 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 1197 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1532 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 2015 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 2201 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2895 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 1111 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 437 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1894 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1488 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 1055 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 1292 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 701 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 1010 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 938 
OGŁOSZENIA 2019 r. 35708 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6669 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6676 
OGŁOSZENIA 2016 r. 10132 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11360 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3698 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3349 
DRUKI Podatki 3668 
DRUKI Zwrot akcyzy 3057 
DRUKI Działalność regulowana 1339 
DRUKI Usuwanie drzew 1239 
DRUKI Warunki zabudowy 1138 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 268