MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  584737 
WŁADZE Wójt 10564 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 635 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 12234 
GMINA Statut 4052 
GMINA Strategia rozwoju 3699 
GMINA Budżet 4685 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1457 
GMINA Sprawozdania finansowe 74 
GMINA Raport o stanie gminy 56 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3904 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2559 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2153 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2167 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1800 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1469 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 271 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 1004 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1253 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1897 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 881 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1318 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1252 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2918 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2236 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 2809 
PRZETARGI 2019 r. 4679 
PRZETARGI 2018 r. 7499 
PRZETARGI 2017 r. 6749 
PRZETARGI 2016 r. 9638 
PRZETARGI 2015 r. 11163 
PRZETARGI 2014 r. 21540 
PRZETARGI 2013 r. 5704 
PRZETARGI 2012 r. 8044 
PRZETARGI 2011 r. 13241 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 5299 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 6822 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16026 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 344 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 759 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 744 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 945 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1331 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1779 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 1949 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2628 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 828 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 197 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1596 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1186 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 773 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 989 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 417 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 696 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 671 
OGŁOSZENIA 2019 r. 11372 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6277 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6372 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9831 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11076 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3448 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3083 
DRUKI Podatki 3405 
DRUKI Zwrot akcyzy 2832 
DRUKI Działalność regulowana 1110 
DRUKI Usuwanie drzew 1023 
DRUKI Warunki zabudowy 867 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 44