MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  575044 
WŁADZE Wójt 10465 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 561 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 12073 
GMINA Statut 4022 
GMINA Strategia rozwoju 3677 
GMINA Budżet 4666 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1438 
GMINA Sprawozdania finansowe 53 
GMINA Raport o stanie gminy 29 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3878 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2506 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2100 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2128 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1776 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1434 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 203 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 984 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1240 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1885 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 873 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1307 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1242 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2908 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2228 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 2738 
PRZETARGI 2019 r. 3222 
PRZETARGI 2018 r. 6871 
PRZETARGI 2017 r. 6737 
PRZETARGI 2016 r. 9627 
PRZETARGI 2015 r. 11153 
PRZETARGI 2014 r. 21529 
PRZETARGI 2013 r. 5693 
PRZETARGI 2012 r. 8029 
PRZETARGI 2011 r. 13230 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 2816 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 6802 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16014 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 201 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 754 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 740 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 941 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1327 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1776 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 1940 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2620 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 823 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 190 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1586 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1169 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 768 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 982 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 408 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 687 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 658 
OGŁOSZENIA 2019 r. 8590 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6209 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6348 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9815 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11068 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3439 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3065 
DRUKI Podatki 3387 
DRUKI Zwrot akcyzy 2823 
DRUKI Działalność regulowana 1104 
DRUKI Usuwanie drzew 1016 
DRUKI Warunki zabudowy 857 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 33