MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  560149 
WŁADZE Wójt 10203 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 358 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 11405 
GMINA Statut 3974 
GMINA Strategia rozwoju 3640 
GMINA Budżet 4601 
GMINA Sprawozdania 1366 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3827 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2407 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2003 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2059 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1724 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1398 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 953 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1232 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1878 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 866 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1299 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1233 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2898 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2217 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 2641 
PRZETARGI 2019 r. 1507 
PRZETARGI 2018 r. 5861 
PRZETARGI 2017 r. 6718 
PRZETARGI 2016 r. 9610 
PRZETARGI 2015 r. 11147 
PRZETARGI 2014 r. 21521 
PRZETARGI 2013 r. 5683 
PRZETARGI 2012 r. 8018 
PRZETARGI 2011 r. 13219 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 6200 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16006 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 57 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 738 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 736 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 937 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1322 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1770 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 1935 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2608 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 808 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 182 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1567 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1150 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 762 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 962 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 393 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 673 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 627 
OGŁOSZENIA 2019 r. 2729 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6056 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6316 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9777 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11050 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3423 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3049 
DRUKI Podatki 3376 
DRUKI Zwrot akcyzy 2799 
DRUKI Działalność regulowana 1095 
DRUKI Usuwanie drzew 1005 
DRUKI Warunki zabudowy 840 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 22