MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  617641 
WŁADZE Wójt 10772 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 885 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 12725 
GMINA Statut 4119 
GMINA Strategia rozwoju 3761 
GMINA Budżet 4758 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1523 
GMINA Sprawozdania finansowe 141 
GMINA Raport o stanie gminy 115 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3969 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2670 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2279 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2262 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1854 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1559 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 581 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 1049 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1279 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1922 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 906 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1342 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1277 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2943 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2267 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 3057 
PRZETARGI 2019 r. 8778 
PRZETARGI 2018 r. 8785 
PRZETARGI 2017 r. 6784 
PRZETARGI 2016 r. 9670 
PRZETARGI 2015 r. 11191 
PRZETARGI 2014 r. 21570 
PRZETARGI 2013 r. 5736 
PRZETARGI 2012 r. 8075 
PRZETARGI 2011 r. 13270 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 10870 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 6873 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16068 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 608 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 788 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 769 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 970 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1357 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1805 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 1988 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2669 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 859 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 232 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1659 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1269 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 833 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 1068 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 454 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 745 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 709 
OGŁOSZENIA 2019 r. 17171 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6402 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6421 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9872 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11114 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3474 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3117 
DRUKI Podatki 3449 
DRUKI Zwrot akcyzy 2864 
DRUKI Działalność regulowana 1148 
DRUKI Usuwanie drzew 1063 
DRUKI Warunki zabudowy 907 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 74