MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  623293 
WŁADZE Wójt 10798 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 922 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 12804 
GMINA Statut 4141 
GMINA Strategia rozwoju 3776 
GMINA Budżet 4772 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1533 
GMINA Sprawozdania finansowe 158 
GMINA Raport o stanie gminy 131 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3982 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2729 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2321 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2288 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1870 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1568 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 600 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 1059 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1284 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1932 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 913 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1352 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1285 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2957 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2279 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 3100 
PRZETARGI 2019 r. 8894 
PRZETARGI 2018 r. 8802 
PRZETARGI 2017 r. 6801 
PRZETARGI 2016 r. 9684 
PRZETARGI 2015 r. 11206 
PRZETARGI 2014 r. 21588 
PRZETARGI 2013 r. 5747 
PRZETARGI 2012 r. 8092 
PRZETARGI 2011 r. 13286 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 11418 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 6879 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16072 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 645 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 795 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 778 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 979 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1364 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1811 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 1999 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2680 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 869 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 240 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1669 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1277 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 841 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 1081 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 460 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 753 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 719 
OGŁOSZENIA 2019 r. 17792 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6423 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6433 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9881 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11124 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3482 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3130 
DRUKI Podatki 3461 
DRUKI Zwrot akcyzy 2871 
DRUKI Działalność regulowana 1158 
DRUKI Usuwanie drzew 1069 
DRUKI Warunki zabudowy 918 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 88