MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  851274 
WŁADZE Wójt 11402 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 1559 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 14206 
GMINA Statut 4628 
GMINA Strategia rozwoju 4191 
GMINA Budżet 5244 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1984 
GMINA Sprawozdania finansowe 653 
GMINA Raport o stanie gminy 571 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4432 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 3805 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 3075 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2775 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 2253 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 2013 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 1046 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 1467 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1716 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 2325 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 1300 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1714 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1645 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 3370 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2695 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 3610 
PRZETARGI 2019 r. 11160 
PRZETARGI 2018 r. 9250 
PRZETARGI 2017 r. 7176 
PRZETARGI 2016 r. 10091 
PRZETARGI 2015 r. 11609 
PRZETARGI 2014 r. 22021 
PRZETARGI 2013 r. 6182 
PRZETARGI 2012 r. 8503 
PRZETARGI 2011 r. 13708 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 33615 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 7268 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16440 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 1351 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 1152 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 1189 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 1356 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1697 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 2168 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 2369 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 3076 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 1276 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 636 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 2037 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1639 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 1182 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 1439 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 828 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 1157 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 1065 
OGŁOSZENIA 2019 r. 37950 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6844 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6859 
OGŁOSZENIA 2016 r. 10313 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11533 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3844 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3513 
DRUKI Podatki 3820 
DRUKI Zwrot akcyzy 3193 
DRUKI Działalność regulowana 1488 
DRUKI Usuwanie drzew 1382 
DRUKI Warunki zabudowy 1270 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 405