MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  647986 
WŁADZE Wójt 10911 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 1077 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 13320 
GMINA Statut 4170 
GMINA Strategia rozwoju 3807 
GMINA Budżet 4807 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1568 
GMINA Sprawozdania finansowe 193 
GMINA Raport o stanie gminy 166 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4032 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2915 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2491 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2360 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1916 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1659 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 701 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 1106 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1331 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1970 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 951 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1387 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1324 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2994 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2317 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 3185 
PRZETARGI 2019 r. 9279 
PRZETARGI 2018 r. 8853 
PRZETARGI 2017 r. 6843 
PRZETARGI 2016 r. 9731 
PRZETARGI 2015 r. 11254 
PRZETARGI 2014 r. 21649 
PRZETARGI 2013 r. 5793 
PRZETARGI 2012 r. 8143 
PRZETARGI 2011 r. 13336 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 14711 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 6918 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16108 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 741 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 824 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 817 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 996 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1382 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1830 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 2016 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2702 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 908 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 257 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1702 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1316 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 861 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 1107 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 490 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 775 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 760 
OGŁOSZENIA 2019 r. 21275 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6480 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6478 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9922 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11164 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3529 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3169 
DRUKI Podatki 3510 
DRUKI Zwrot akcyzy 2897 
DRUKI Działalność regulowana 1205 
DRUKI Usuwanie drzew 1097 
DRUKI Warunki zabudowy 960 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 131