MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  753397 
WŁADZE Wójt 11158 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 1322 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 13881 
GMINA Statut 4370 
GMINA Strategia rozwoju 3988 
GMINA Budżet 5019 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1771 
GMINA Sprawozdania finansowe 408 
GMINA Raport o stanie gminy 355 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4218 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 3430 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2895 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2580 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 2097 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1818 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 856 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 1266 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1503 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 2127 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 1103 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1534 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1463 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 3154 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2491 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 3391 
PRZETARGI 2019 r. 10304 
PRZETARGI 2018 r. 9031 
PRZETARGI 2017 r. 6999 
PRZETARGI 2016 r. 9885 
PRZETARGI 2015 r. 11418 
PRZETARGI 2014 r. 21820 
PRZETARGI 2013 r. 5988 
PRZETARGI 2012 r. 8309 
PRZETARGI 2011 r. 13510 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 29892 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 7095 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16271 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 1125 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 1006 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 971 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 1171 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1512 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1992 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 2176 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2870 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 1084 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 418 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1865 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1463 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 1027 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 1272 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 673 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 986 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 910 
OGŁOSZENIA 2019 r. 34133 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6650 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6651 
OGŁOSZENIA 2016 r. 10108 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11332 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3674 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3322 
DRUKI Podatki 3653 
DRUKI Zwrot akcyzy 3042 
DRUKI Działalność regulowana 1324 
DRUKI Usuwanie drzew 1223 
DRUKI Warunki zabudowy 1120 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 251