MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  611129 
WŁADZE Wójt 10754 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 868 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 12652 
GMINA Statut 4107 
GMINA Strategia rozwoju 3750 
GMINA Budżet 4747 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1515 
GMINA Sprawozdania finansowe 131 
GMINA Raport o stanie gminy 105 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3957 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2639 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2260 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2243 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1842 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1553 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 573 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 1041 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1274 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1917 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 901 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1337 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1272 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2938 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2261 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 3034 
PRZETARGI 2019 r. 8478 
PRZETARGI 2018 r. 8652 
PRZETARGI 2017 r. 6777 
PRZETARGI 2016 r. 9663 
PRZETARGI 2015 r. 11185 
PRZETARGI 2014 r. 21563 
PRZETARGI 2013 r. 5728 
PRZETARGI 2012 r. 8068 
PRZETARGI 2011 r. 13264 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 10057 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 6867 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16062 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 586 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 783 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 763 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 964 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1352 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1800 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 1982 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2664 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 851 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 223 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1646 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1252 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 823 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 1057 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 442 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 735 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 700 
OGŁOSZENIA 2019 r. 16353 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6387 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6412 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9863 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11108 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3467 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3108 
DRUKI Podatki 3438 
DRUKI Zwrot akcyzy 2854 
DRUKI Działalność regulowana 1135 
DRUKI Usuwanie drzew 1052 
DRUKI Warunki zabudowy 895 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 67