MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  601486 
WŁADZE Wójt 10686 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 797 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 12428 
GMINA Statut 4083 
GMINA Strategia rozwoju 3724 
GMINA Budżet 4711 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1487 
GMINA Sprawozdania finansowe 101 
GMINA Raport o stanie gminy 79 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3934 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2613 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2216 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2211 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1828 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1549 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 553 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 1038 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1270 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1913 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 897 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1334 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1268 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2934 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2257 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 2935 
PRZETARGI 2019 r. 7286 
PRZETARGI 2018 r. 8175 
PRZETARGI 2017 r. 6771 
PRZETARGI 2016 r. 9657 
PRZETARGI 2015 r. 11180 
PRZETARGI 2014 r. 21559 
PRZETARGI 2013 r. 5725 
PRZETARGI 2012 r. 8063 
PRZETARGI 2011 r. 13260 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 7877 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 6857 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16054 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 501 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 778 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 760 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 961 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1347 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1795 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 1979 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2658 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 846 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 214 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1617 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1208 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 792 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 1013 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 437 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 722 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 692 
OGŁOSZENIA 2019 r. 13864 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6348 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6400 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9857 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11102 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3463 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3103 
DRUKI Podatki 3428 
DRUKI Zwrot akcyzy 2850 
DRUKI Działalność regulowana 1130 
DRUKI Usuwanie drzew 1046 
DRUKI Warunki zabudowy 891 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 63