MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  569361 
WŁADZE Wójt 10377 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 497 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 11831 
GMINA Statut 3997 
GMINA Strategia rozwoju 3663 
GMINA Budżet 4641 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1412 
GMINA Sprawozdania finansowe 36 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3860 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2478 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2081 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2105 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1759 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1424 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 160 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 978 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1237 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1882 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 870 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1305 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1239 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2905 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2225 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 2690 
PRZETARGI 2019 r. 2401 
PRZETARGI 2018 r. 6382 
PRZETARGI 2017 r. 6733 
PRZETARGI 2016 r. 9624 
PRZETARGI 2015 r. 11151 
PRZETARGI 2014 r. 21527 
PRZETARGI 2013 r. 5689 
PRZETARGI 2012 r. 8024 
PRZETARGI 2011 r. 13226 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 1886 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 6786 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16011 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 105 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 752 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 740 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 941 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1326 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1775 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 1940 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2618 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 819 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 189 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1578 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1158 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 763 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 970 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 399 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 680 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 649 
OGŁOSZENIA 2019 r. 6274 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6163 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6340 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9800 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11064 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3435 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3062 
DRUKI Podatki 3384 
DRUKI Zwrot akcyzy 2805 
DRUKI Działalność regulowana 1103 
DRUKI Usuwanie drzew 1013 
DRUKI Warunki zabudowy 845 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 30