MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  635134 
WŁADZE Wójt 10859 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 1010 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 13087 
GMINA Statut 4160 
GMINA Strategia rozwoju 3796 
GMINA Budżet 4792 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1556 
GMINA Sprawozdania finansowe 177 
GMINA Raport o stanie gminy 153 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4012 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2824 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2411 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2330 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1898 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1641 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 674 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 1084 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1307 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1953 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 933 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1371 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1305 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2978 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2301 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 3163 
PRZETARGI 2019 r. 9135 
PRZETARGI 2018 r. 8834 
PRZETARGI 2017 r. 6827 
PRZETARGI 2016 r. 9711 
PRZETARGI 2015 r. 11234 
PRZETARGI 2014 r. 21633 
PRZETARGI 2013 r. 5770 
PRZETARGI 2012 r. 8119 
PRZETARGI 2011 r. 13318 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 12723 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 6903 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16091 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 713 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 810 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 801 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 985 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1373 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1819 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 2006 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2690 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 889 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 246 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1685 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1301 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 847 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 1090 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 470 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 760 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 749 
OGŁOSZENIA 2019 r. 19257 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6459 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6456 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9902 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11146 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3506 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3151 
DRUKI Podatki 3493 
DRUKI Zwrot akcyzy 2889 
DRUKI Działalność regulowana 1184 
DRUKI Usuwanie drzew 1086 
DRUKI Warunki zabudowy 945 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 112