MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  665726 
WŁADZE Wójt 10963 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 1118 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 13487 
GMINA Statut 4193 
GMINA Strategia rozwoju 3829 
GMINA Budżet 4828 
GMINA Sprawozdania budżetowe 1591 
GMINA Sprawozdania finansowe 213 
GMINA Raport o stanie gminy 190 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4056 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2996 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2561 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2412 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1943 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1680 
WYBORY I REFERENDA 2019 r. 726 
WYBORY I REFERENDA 2018 r. 1128 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1353 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1992 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 972 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1412 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1346 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 3013 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2343 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 3220 
PRZETARGI 2019 r. 9537 
PRZETARGI 2018 r. 8880 
PRZETARGI 2017 r. 6870 
PRZETARGI 2016 r. 9755 
PRZETARGI 2015 r. 11281 
PRZETARGI 2014 r. 21677 
PRZETARGI 2013 r. 5819 
PRZETARGI 2012 r. 8169 
PRZETARGI 2011 r. 13365 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2019 r. 17444 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018 r. 6941 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 16126 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 r. 838 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2018 r. 848 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 840 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 1016 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1405 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1856 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 2037 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2729 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 935 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 280 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1723 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 1342 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 882 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 1132 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 515 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 808 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 779 
OGŁOSZENIA 2019 r. 24131 
OGŁOSZENIA 2018 r. 6513 
OGŁOSZENIA 2017 r. 6517 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9960 
OGŁOSZENIA 2015 r. 11186 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3550 
OGŁOSZENIA 2013 r. 3188 
DRUKI Podatki 3532 
DRUKI Zwrot akcyzy 2917 
DRUKI Działalność regulowana 1222 
DRUKI Usuwanie drzew 1114 
DRUKI Warunki zabudowy 977 
DRUKI Stypendia i nagrody sportowe 148