MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
Uchwały Rady Gminy
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    PRAWO GMINNE
 
Dział "Prawo gminne" stanowi podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej, którego główną stronę prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Borowa w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej