MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
Uchwały Rady Gminy
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    PRAWO GMINNE
 
Dział "Prawo gminne" stanowi podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej, którego główną stronę prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Borowa w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej