MENU
WŁADZE
GMINA
Statut
Strategia rozwoju
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    GMINA
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Raport o stanie gminy za 2018 rok
Opis
Data publikacji 2019-05-31
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Borowa w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Borowa za 2018 rok
 2. Raport o stanie Gminy Borowa za 2018 rok

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Robert Myjak
Osoba odpowiedzialna za treść: