MENU
WŁADZE
Wójt
Urząd Gminy
Rada Gminy
Oświadczenia majątkowe
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    Rada Gminy
Liczba odwiedzin kategorii: 1490 
 

Skład Rady Gminy

Imię i nazwisko

Funkcja

Mieczysław Wiącek

Przewodniczący

Piotr Drożdżowski

Zastępca Przewodniczącego

Michał Opałacz

Zastępca Przewodniczącego

Augustyn Basztura

Członek

Władysław Kliś

Członek

Stanisław Łach

Członek

Andrzej Masajada

Członek

Waldemar Polit

Członek

Mieczysław Rugała

Członek

Eugeniusz Rymanowski

Członek

Sebastian Stachowicz

Członek

Marcin Stachura

Członek

Norbert Stala

Członek

Robert Wrzosek

Członek

Wiesław Żelazko

Członek

Skład Komisji Rewizyjnej

Imię i nazwisko

Funkcja

Władysław Kliś

Przewodniczący

Augustyn Basztura

Członek

Stanisław Łach

Członek

Marcin Stachura

Członek

Norbert Stala

Członek

Skład Komisji Samorządu, Gospodarki Finansowej, Mienia Komunalnego, Porządku i Bezpieczeństwa

Imię i nazwisko

Funkcja

Mieczysław Rugała

Przewodniczący

Piotr Drożdżowski

Członek

Waldemar Polit

Członek

Eugeniusz Rymanowski

Członek

Sebastian Stachowicz

Członek

Norbert Stala

Członek

Robert Wrzosek

Członek

Wiesław Żelazko

Członek

Skład Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu

Imię i nazwisko

Funkcja

Norbert Stala

Przewodniczący

Augustyn Basztura

Członek

Władysław Kliś

Członek

Stanisław Łach

Członek

Michał Opałacz

Członek

Waldemar Polit

Członek

Mieczysław Rugała

Członek

Robert Wrzosek

Członek

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Imię i nazwisko

Funkcja

Sebastian Stachowicz

Przewodniczący

Piotr Drożdżowski

Członek

Władysław Kliś

Członek

Andrzej Masajada

Członek

Michał Opałacz

Członek

Eugeniusz Rymanowski

Członek

Marcin Stachura

Członek

Wiesław Żelazko

Członek

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Imię i nazwisko

Funkcja

Augustyn Basztura

Przewodniczący

Stanisław Łach

Członek

Andrzej Masajada

Członek

Waldemar Polit

Członek

Mieczysław Rugała

Członek

Eugeniusz Rymanowski

Członek