MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
Podatki
Zwrot akcyzy
Działalność regulowana
Usuwanie drzew
Warunki zabudowy
Stypendia i nagrody sportowe
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    Zwrot akcyzy
Liczba odwiedzin kategorii: 2854 
 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej
 
Załączniki:

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej