MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
Nowy podział gminy na okręgi wyborcze
2019 r.
2018 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
2010 r.
Archiwum
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    Nowy podział gminy na okręgi wyborcze
Liczba odwiedzin kategorii: 1937 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Gminy Borowa z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Borowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 2. Uchwała nr XXXVIII/238/2014 Rady Gminy Borowa z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Borowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym