MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
Ewidencja zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    Ewidencja zabytków
Liczba odwiedzin kategorii: 997 
 
Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE Nr 15/2014 WÓJTA GMINY BOROWA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Borowa.
 2. Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Wójta Gminy Borowa z dnia 28 marca 2014 r.
 3. ZARZĄDZENIE Nr 54/2014 WÓJTA GMINY BOROWA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2014 Wójta Gminy Borowa z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Borowa
 4. Załącznik do Zarządzenia nr 54/2014 Wójta Gminy Borowa z dnia 26 sierpnia 2014 r.