MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
2019 r.
2018 r.
2017 r.
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    2017 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 16092 
 
 Nazwa pozycji Data
Zapytanie ofertowe 2017-02-17
Wykaz złożonych ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2017-02-27
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-03-02
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borowa w roku 2017 2017-05-25