MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
2019 r.
2018 r.
2017 r.
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    2019 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 33544 
 
 Nazwa pozycji Data
Przebudowa parkingu 2019-04-01
Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy Borowa 2019-04-17
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2019-09-13
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borowa w roku 2019 2019-09-19
Zawiadomienie o wyborze oferty 2019-10-01
Protokół oceny ofert 2019-10-04
Zakup ciągnika komunalnego dla gminy Borowa 2019-10-17
Zakup ciągnika komunalnego dla gminy Borowa 2019-10-31