MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
2019 r.
2018 r.
2017 r.
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2019 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 4233 
 
 Nazwa pozycji Data
Przebudowa parkingu 2019-04-01
Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy Borowa 2019-04-17