MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Rejestr instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Szkoła Podstawowa w Borowej
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    Gminny Ośrodek Kultury
Liczba odwiedzin kategorii: 3716 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Borowej
39-305 Borowa 307

P.O. Dyrektora: Agnieszka Adamczyk

tel. 175815376
mail: gokborowa@o2.pl