MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Szkoła Podstawowa w Borowej
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    Gminna Biblioteka Publiczna
Liczba odwiedzin kategorii: 2259 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Borowej
39-305 Borowa 307

P.O. Dyrektora: Justyna Korzeń-Domiter

tel. 175815280
mail: gbp@borowa.pl