MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2013 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 5748 
 
 Nazwa pozycji Data
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu 2013-12-27
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2013-12-20
Unieważnienie wyboru oferty 2013-12-20
Zawiadomienie o wyborze oferty 2013-12-09
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 2013-11-21
Zakup usług edukacyjnych 2013-11-12
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 2013-10-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-10-09
Zakup i dostawa oleju opałowego 2013-10-02
Sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego 2013-09-24
Dostawa oleju opałowego 2013-09-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-09-17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-08-26
Remont dróg gminnych 2013-08-29
Dowóz uczniów do szkół 2013-08-09
Zakup i dostawa kruszywa do remontu drogi 2013-07-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-06-26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-05-21
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Borowa 2013-04-30
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowa 2013-04-30
Remont obiektu oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze 2013-04-22
Zakup energii elektrycznej 2013-03-05