MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2019 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 8894 
 
 Nazwa pozycji Data
Informacja o odwołaniu przetargu 2019-01-16
Informacja o wyborze oferty 2019-01-18
Przetarg nieograniczony na „Przebudowę budynku sportowo-rekreacyjnego na stadionie w miejscowości Borowa” 2019-02-22
Sprzedaż nieruchomości 2019-03-04
Informacja z otwarcia ofert 2019-03-13
Zawiadomienie o wyborze oferty 2019-03-28
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego centrum wsi Borowa 2019-06-18
Informacja z otwarcia ofert 2019-07-05
Informacja o wyborze oferty 2019-07-26
Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa 2019-07-30
Informacja z otwarcia ofert 2019-08-21
Zawiadomienie o wyborze oferty 2019-09-09
Remont oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze dz. nr ewid. 963 2019-09-13
Remonty dróg gminnych 2019-09-18
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w budynkach komunalnych 2019-09-18
Informacja z otwarcia ofert 2019-10-01
Informacja z otwarcia ofert 2019-10-01
Informacja z otwarcia ofert 2019-10-04
Zawiadomienie o wyborze oferty 2019-10-07
Zawiadomienie o wyborze oferty 2019-10-08
Zawiadomienie o wyborze oferty 2019-10-11
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borowej 2019-10-24
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borowa 2019-11-07
Informacja z otwarcia ofert 2019-11-12
Informacja z otwarcia ofert 2019-11-15
Wniosek o przedłużenie wadium 2019-12-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-12-03
Zawiadomienie o wyborze oferty 2019-12-23