MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    2014 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 3768 
 
 Nazwa pozycji Data
Wynajem lokalu użytkowego 2014-12-11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-11-28
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Borowa 2014-11-03
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze 2014-10-27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2014-10-09
Informacja o wywieszeniu wykazu 2014-07-15
Informacja o wywieszeniu wykazu 2014-04-24
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi 2014-03-28
Realizacja zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu w gminie Borowa w 2014 r. 2014-03-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-03-06
Nabór wniosków na wsparcie rozwoju sportu w gminie Borowa w roku 2014 2014-02-28