MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2014 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 3456 
 
 Nazwa pozycji Data
Wynajem lokalu użytkowego 2014-12-11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-11-28
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Borowa 2014-11-03
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze 2014-10-27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2014-10-09
Informacja o wywieszeniu wykazu 2014-07-15
Informacja o wywieszeniu wykazu 2014-04-24
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi 2014-03-28
Realizacja zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu w gminie Borowa w 2014 r. 2014-03-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2014-03-06
Nabór wniosków na wsparcie rozwoju sportu w gminie Borowa w roku 2014 2014-02-28