MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2019 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 16351 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2019-01-02
Informacja o wywieszeniu wykazu 2019-01-15
Informacja z rozpatrzenia i wyboru wniosków na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2019-01-15
Informacja o wywieszeniu wykazu 2019-01-18
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2019-01-21
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2019-02-06
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2019-02-07
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu 2019-02-14
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2019-02-13
Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnera do projektu 2019-03-13
Informacja o wywieszeniu wykazu 2019-03-27
Nabór na wolne stanowisko Sekretarza Gminy 2019-05-02
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2019-05-20
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2019-05-24
Informacja o wywieszeniu wykazu 2019-06-06
Informacja o wszczęciu postępowania 2019-06-13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2019-06-24
Nabór na wolne stanowisko Sekretarza Gminy 2019-07-05
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2019-07-05
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2019-07-22
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2019-07-23
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2019-08-08
Informacje dot. wszczęcia postępowania administracyjnego 2019-09-03
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego 2019-09-03
Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego 2019-09-03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-09-27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2019-10-08
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2019-10-23
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2019-10-28
Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2019-10-31
Informacja o wywieszeniu wykazu 2019-11-14
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2019-11-25
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2019-12-02
Konkurs na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2019-12-02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2019-12-12
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2019-12-13
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert 2019-12-23
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2019-12-31