MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    2019 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 37839 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2019-01-02
Informacja o wywieszeniu wykazu 2019-01-15
Informacja z rozpatrzenia i wyboru wniosków na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2019-01-15
Informacja o wywieszeniu wykazu 2019-01-18
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2019-01-21
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2019-02-06
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2019-02-07
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu 2019-02-14
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2019-02-13
Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnera do projektu 2019-03-13
Informacja o wywieszeniu wykazu 2019-03-27
Nabór na wolne stanowisko Sekretarza Gminy 2019-05-02
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2019-05-20
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2019-05-24
Informacja o wywieszeniu wykazu 2019-06-06
Informacja o wszczęciu postępowania 2019-06-13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2019-06-24
Nabór na wolne stanowisko Sekretarza Gminy 2019-07-05
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2019-07-05
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2019-07-22
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2019-07-23
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2019-08-08
Informacje dot. wszczęcia postępowania administracyjnego 2019-09-03
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego 2019-09-03
Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego 2019-09-03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-09-27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2019-10-08
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2019-10-23
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2019-10-28
Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2019-10-31
Informacja o wywieszeniu wykazu 2019-11-14
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2019-11-25
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2019-12-02
Konkurs na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2019-12-02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2019-12-12
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2019-12-13
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert 2019-12-23
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2019-12-31