MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    2015 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 11454 
 
 Nazwa pozycji Data
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2015-12-30
Informacja o wywieszeniu wykazu 2015-12-15
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2015-11-23
Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 2015-10-05
Informacja o wywieszeniu wykazu 2015-08-10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015-07-02
Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 2015-06-08
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2015-05-29
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 2015-05-21
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 2015-05-06
Informacja z rozpatrzenia i wyboru wniosków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Borowa w roku 2015 i udzielenia dotacji 2015-04-07
Stypendia Sportowe Gminy Borowa 2015-04-07
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu 2015-02-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2015-01-26