MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2015 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 11108 
 
 Nazwa pozycji Data
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2015-12-30
Informacja o wywieszeniu wykazu 2015-12-15
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2015-11-23
Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 2015-10-05
Informacja o wywieszeniu wykazu 2015-08-10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015-07-02
Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 2015-06-08
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2015-05-29
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 2015-05-21
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 2015-05-06
Informacja z rozpatrzenia i wyboru wniosków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Borowa w roku 2015 i udzielenia dotacji 2015-04-07
Stypendia Sportowe Gminy Borowa 2015-04-07
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu 2015-02-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2015-01-26