MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    2017 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 6768 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2017-01-13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2017-01-12
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze 2017-01-25
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2017-01-26
Konkurs na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2017-02-28
Informacja z rozpatrzenia i wyboru wniosków 2017-03-15
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi 2017-05-31
Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-10-27
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2017-11-29
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2017-12-29