MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2017 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 6381 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2017-01-13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2017-01-12
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze 2017-01-25
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2017-01-26
Konkurs na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2017-02-28
Informacja z rozpatrzenia i wyboru wniosków 2017-03-15
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi 2017-05-31
Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-10-27
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2017-11-29
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2017-12-29