MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    2016 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 10230 
 
 Nazwa pozycji Data
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2016-12-30
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2016-12-23
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2016-12-01
Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-10-28
Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika GSP ZOZ w Borowej 2016-10-10
Konkurs na stanowisko Kierownika GSP ZOZ w Borowej 2016-08-05
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Borowa 2016-07-19
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kultury, sportu, zdrowia i promocji w Urzędzie Gminy Borowa 2016-07-07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2016-06-20
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi 2016-04-28
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Borowa 2016-03-23
Informacja z rozpatrzenia i wyboru wniosków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Borowa w roku 2016 i udzielenia dotacji 2016-03-16
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Borowa 2016-03-16
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu 2016-02-26
Konkurs na realizację zadania własnego Gminy Borowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Borowa w roku 2016 2016-02-23
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2016-02-23