MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2016 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 9848 
 
 Nazwa pozycji Data
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2016-12-30
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2016-12-23
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2016-12-01
Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-10-28
Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika GSP ZOZ w Borowej 2016-10-10
Konkurs na stanowisko Kierownika GSP ZOZ w Borowej 2016-08-05
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Borowa 2016-07-19
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kultury, sportu, zdrowia i promocji w Urzędzie Gminy Borowa 2016-07-07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2016-06-20
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi 2016-04-28
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Borowa 2016-03-23
Informacja z rozpatrzenia i wyboru wniosków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Borowa w roku 2016 i udzielenia dotacji 2016-03-16
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Borowa 2016-03-16
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu 2016-02-26
Konkurs na realizację zadania własnego Gminy Borowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Borowa w roku 2016 2016-02-23
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2016-02-23