MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
Informacje o środowisku
Program usuwania wyrobów azbestowych
Wycinka drzew
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2016 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 965 
 
 Nazwa pozycji Data
Informacja o wydaniu przez Wójta Gminy Borowa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2016-12-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa o udziale społeczeństwa 2016-11-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa o wydanej decyzji 2016-08-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2016-07-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa o zakończeniu postępowania dowodowego 2016-07-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa o wydanym postanowieniu 2016-07-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-07-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowadot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2016-06-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2016-05-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2016-05-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2016-05-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących 2016-04-20