MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
Informacje o środowisku
Program usuwania wyrobów azbestowych
Wycinka drzew
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2019 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 586 
 
 Nazwa pozycji Data
Informacja o wydaniu decyzji 2019-01-09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.01.2019 r. 2019-01-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2019-03-26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2019-04-18
Informacja Wójta Gminy Borowa o wydanej decyzji 2019-05-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-06-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa o wystąpieniu do organów opiniujących 2019-06-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-06-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-07-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-07-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-07-19
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2019-07-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-08-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-08-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-08-23
Informacja o wydanej decyzji Wójta Gminy Borowa 2019-08-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-08-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-08-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2019-09-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-09-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2019-09-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-10-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-10-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-10-28
Informacja Wójta Gminy Borowa 2019-11-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-11-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2019-11-13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2019-11-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-11-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-12-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2019-12-24